13.08.2019.

Krajem travnja bruto inozemni dug gotovo 40 mlrd eura

ANALIZA - Prema posljednjim podacima HNB-a bruto inozemni dug Hrvatske na kraju travnja 2019. godine iznosio je 39,9 mlrd. eura.

U odnosu na kraj 2018. bruto inozemni dug viši je za 1,1 mlrd. eura ili 2,9%. Posljedica je to uobičajenoga sezonskog pogoršanja inozemne pozicije kreditnih institucija (za 347,5 mil. eura ili 8,5%) te rasta inozemnog duga središnje banke za 1,4 mlrd. eura. Uz blagi rast bruto inozemnog duga države (za 0,7%) ostali domaći sektori smanjili su svoje bruto obveze.

S podacima za travanj potvrđen je neprekinuti niz godišnjeg pada inozemnog duga (uz sporadične iznimke u lipnju 2018. te veljači 2019.) koji datira od kraja 2015. Najveći doprinos smanjenju vanjskog duga na godišnjoj razini došao je od smanjenja vanjske zaduženosti javnog sektora. Naime, na kraju travnja je bruto inozemni dug sektora opće države iznosio 13,8 mlrd. eura što je za 458,8 mil. eura niže u odnosu na isti mjesec 2018. (godišnji pad od 3,2%). Nastavak povoljnih fiskalnih kretanja rezultirali su smanjenjem inozemnog duga opće države te razmjerno većom usmjerenošću države ka financiranju na domaćem tržištu.

Također, godišnjem smanjenju bruto inozemnog duga doprinio je i nastavak razduživanja ostalih domaćih sektora čiji se bruto inozemni dug krajem travnja spustio na 13 mlrd. eura (-3,4%) nastavljajući pritom trend razduživanja koji na godišnjoj razini datira od siječnja 2016. godine. Navedena kretanja najvećim su dijelom rezultat razduživanja u segmentu privatnih poduzeća čiji se bruto inozemni dug krajem travnja spustio na 9,4 mlrd. eura (2,4% niže u odnosu isto razdoblje godinu ranije). Pri tome se udio bruto inozemnog duga ostalih domaćih sektora u ukupnom bruto inozemnom dugu spustio na 32,5% (sa 34,3% krajem prosinca 2018.) što odražava nastavak smanjenja inozemne zaduženosti kroz supstituciju kunskim kreditima kod domaćih banaka.

U travnju je nastavljen porast zaduživanja financijskog sektora tj. domaćih banaka. U promatranom segmentu bruto inozemni dug je krajem travnja je iznosio 4,4 mlrd eura (%2B8,2% u odnosu na travanj 2018. te 8,5% u odnosu na kraj 2018.). Pri tome je udio bruto inozemnog duga financijskog sektora u ukupnom bruto inozemnom dugu s 10,5% u prosincu 2018. povećao na 11,2% krajem travnja 2019. Ponovni rast zaduživanja bankarskog sektora koji je započeo krajem 2018. rezultat je ponovo rastuće potražnje za kreditima (posebice gotovinskih nenamjenskih kredita).
Objava statistike za svibanj i lipanj mogla bi potvrditi privremeni rast obveza središnje države prema inozemnim vjerovnicima. Naime, država je u lipnju na europskom tržištu izdala 1,5 mlrd eura desetogodišnjih euroobveznica čija sredstva će biti iskorištena za namiru dospijeća međunarodne obveznice denominirane u dolarima u studenom (1,5 mlrd dolara).

Na razini cijele 2019. godine očekujemo nastavak trenda i poboljšanja relativnih pokazatelja inozemne zaduženosti. Pri tome daljnje smanjenje duga u sektoru poduzeća očekujemo kao rezultat iščezavanja razlike u trošku financiranja na domaćem i inozemnom financijskom tržištu. Najavljen nastavak snažnije ekspanzivne monetarne politike od strane ESB-a i FED-a zadržavat će troškove inozemnog zaduživanja na niskim razinama. U prilog poboljšanju uvjeta financiranja svakako ide i povratak investicijskog rejtinga Hrvatske vidljiv i kroz kontinuirano smanjene premije rizika mjerene pokazateljem Credit Default Swap (CDS) pri čemu se petogodišnji dolarski CDS zadržava posljednjih mjeseci na razini oko 80bb.

www.seebiz.eu

Index - 14.12.2019.
CROBEX 0,00 0,00%
CROBEX 0,00 0,00%
CROBEX 0,00 0,00%
CROBEX 0,00 0,00%
CROBEX 0,00 0,00%

Najveći rast - 14.12.2019.
VIRO 94,50 11,18%
THNK 237,00 5,80%
ULPL 62,00 5,08%
ULJN 1,09 1,87%
IKBA 1.350,00 1,50%

Najveći pad - 14.12.2019.
KRAS 705,00 -5,37%
IGH 143,00 -4,03%
ATPL 441,00 -2,86%
VART 18,20 -2,15%
JDRN 14,70 -2,00%

Tečajna lista - 12.03.2014.
EUR 7.652669
CHF 6.282979
USD 5.527787